Werkgroep wonen

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan "partiële herziening Meerkamp"thumb nieuws meerkamp

Dorpsgemeenschap Havelte heeft een brandbrief naar de gemeente Westerveld gestuurd inzake de voortgang van de "partiële herziening Meerkamp". Hierin spreken we onze zorgen uit rondom dit project en roepen we de gemeente op om zich pro-actief op te stellen.

De gehele brief is hier te lezen. 

 

(toegevoegd 04-07-2020)


 

Goed Wonen in Havelteimpressie hofweg beukenlaan

De Werkgroep Wonen van Dorpsgemeenschap bestaat uit zes Havelters. Zij houden zich bezig met de leefbaarheid van het dorp, toegespitst op het thema wonen. Een punt van aandacht daarbij is ook een evenwichtige opbouw van de bevolkingssamenstelling.Krimp en vergrijzing zijn bedreigingen als het om Goed Wonen gaat. Havelte kan zijn aantrekkingskracht verliezen als winkels en voorzieningen geen bestaansrecht meer hebben en verdwijnen. De Werkgroep is tot de conclusie gekomen dat Havelte nu zeker niet in zo’n negatieve spiraal zit. Toch heeft zij gemeend een aantal kansen en voorwaarden te moeten beschrijven. Met daarbij enkele actiepunten die kunnen helpen de situatie zo te houden of te verbeteren. Dit is wat de Werkgroep voor Goed Wonen voor ogen staat:

Behouden en versterken van het bestaande voorzieningenniveau

Het gaat hier niet alleen om de middenstand. Het is ook belangrijk dat de school, kinderopvang, zorg, gezondheidscentrum, recreatieve activiteiten, (sport)verenigingen enz. blijven bestaan. Daarom gaat de Werkgroep onderzoeken wat de wensen en behoeften aan voorzieningen zijn bij ondernemers, instanties en instellingen.

Stimuleren groei van economische- en recreatieve activiteiten

Mensen die in de omgeving (komen) werken, willen hier ook vaak wonen en leven. Het bevorderen werkgelegenheid kan niet losstaan van het investeren in voorzieningen en woonklimaat.Daarom wil de Werkgroep graag een bijdrage leveren aan initiatieven gericht zijn op het verbeteren werkgelegenheid in relatie tot wonen en leven in Havelte.

Versterken van diversiteit in het woningaanbod.

Veranderende omstandigheden en inzichten, o.a. op het gebied van duurzaamheid, langer thuis wonen, technologische ontwikkelingen en doorstroming vragen nadrukkelijk aandacht. Daarom gaat de Werkgroep graag met inwoners en instanties om de tafel, om tot goede aanbevelingen te komen voor een op de toekomst gerichte woningmarkt.

Kortom: De Werkgroep Wonen wil Goed Wonen voor iedereen versterken. In de werkgroep hebben momenteel zitting: Erik Berger, Mark Breeuwsma, Robert Haartsen, Herman Lubbers, Marije Vingerhoets, Kees Vingerhoets

Wilt U meedenken? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..