Herinrichting Openbaar Groen Meerkamp

Hieronder leest u over de voortgang van het project Herinrichting openbaar groen in de Meerkamp-West.

Februari 2018 - Werkzaamheden in de Meerkamp
Na het rooien van tientallen bomen is nu begonnen met de verdere werkzaamheden in de Meerkamp in Havelte. Alle oude struiken worden verwijderd, en de grond wordt geschikt gemaakt voor nieuwe beplanting. Naast bomen, heesters en planten, wordt er ca 1400 m² bloemenmengsel en 350 m² bollenmengsel ingezaaid/geplant. De nieuwe bomen en vaste planten zullen kleur, biodiversiteit en sfeer in de wijk brengen.

meerkamp 2

meerkamp 5meerkamp 4

 

foto werkgroep groen Meerkamp WestWoensdagavond 25 januari 2017 is de Werkgroep ‘herinrichting groenvoorziening Meerkamp West’ van start gegaan. Bewoners uit deze wijk hebben in december een eerste inventarisatie gemaakt van hun beleving met de huidige groenvoorziening en een wensenlijst opgesteld. Aan de hand van een presentatie door landschapsarchitect Twan konden de werkgroep leden zien hoe de inventarisatie naar een herinrichting (basis)plan vertaald kan worden. De discussie over het al dan niet behouden van bomen en groenstroken kostte veel tijd en energie. In een volgend overleg moet er definitief een keuze gemaakt worden over het basisplan. De Werkgroep heeft nu de opdracht gekregen om nog eens kritisch naar dit plan te kijken.

 

 

 

Rondwandeling Foto 2 4

10 december 2016 Op deze zaterdagmorgen kwamen ongeveer 45 bewoners van de Meerkamp bijeen voor een wandeling door hun woonwijk. De aanleiding hiervoor is de herinrichting van het groen in deze wijk. Tijdens de wandeling ontstonden leuke gesprekken. Meerdere mensen gaven aan dat ze zelf ook wel een stukje groen wilden onderhouden. Veel mensen vinden gras ook mooi in combinatie met bomen, maar anderen vonden dan weer dat dit uitnodigend is voor hondenliefhebbers. Veel bewoners vinden dat er meer kleur in de wijk moet komen. Bloembollen in het gras en andere kleurig bloeiende heesters of vaste planten.

Snippergroen is in dit project niet meegenomen, maar tijdens de informatieavond en deze wandeling bleek dat bewoners het belangrijk vinden dat dit nog wel gaat gebeuren. Hoe dit aangepakt gaat worden zal nog besproken worden, maar bewoners kunnen al wel een verzoek voor het kopen van gemeentegrond bij de gemeente indienen.

Alle informatie die tijdens de informatieavond, de wandeling en de randvoorwaarden van de gemeenten wordt verzameld. Dit zal uiteindelijk resulteren in een programma van eisen waarmee een werkgroep aan de slag gaat en de eerste schetsen gaat maken. De eerste schetsavond met de werkgroep zal in januari in de Veldkei worden gehouden. Daarna zullen er waarschijnlijk nog drie avonden volgen om het plan af te ronden. Vier bewoners van de Meerkamp hebben zich voor de werkgroep aangemeld.

Ondanks het miezerige en koude weer was iedereen erg enthousiast over de wandeling. Wellicht voor herhaling vatbaar in het voorjaar.

 

 

info avond meerkamp 2

29 november 2016 Meer dan honderd bewoners van de Meerkamp waren maandag 21 november naar de Veldkei gekomen. Daar presenteerden medewerkers van de gemeente de aanpak voor de herinrichting van het openbare groen in de Meerkamp. Dat groen is versleten en daarom stelde de Raad een krediet van € 300.000, - beschikbaar voor een flinke opknapbeurt. Nieuw is dat de gemeente niet zelf met een uitgewerkt plan voor de herinrichting komt. Bewoners worden gestimuleerd om zelf met ideeën en voorstellen te komen.

De aanwezigen werden meteen aan het werk gezet. In vier groepen werd genoteerd wat bewoners goed vinden in de wijk en (vooral) wat voor verbetering in aanmerking komt. Ongeveer tien bewoners gaven zich al op om mee te denken in een of meer werkgroepen. Die gaan begin volgend jaar van start en zullen alle ideeën bespreken, wegen en uitwerken in concrete plannen. Doel is dat die plannen in 2018 gerealiseerd gaan worden. Deze plezierige informatieavond krijgt een eerste vervolg op zaterdag 10 december. Dan wandelen bewoners met projectleider Twan Flokstra door de wijk. Aanvang 10.30 uur, vertrek Patrijsweg.

 

 

eerste infoavond Groen Meerkamp 3

Op 21 november 2016 's avonds organiseerde de Gemeente Westerveld in de Veldkei een informatieavond. Daarvoor kregen alle bewoners in het betreffende gebied een uitnodiging in de brievenbus. Er werd een toelichting gegeven op het doel en de opzet van het project en de mogelijke inrichtingsplannen. Gestreefd wordt naar het instellen en bemensen van een of meer werkgroepen die plannen gaan uitwerken. Meer dan 10 bewoners hebben zich inmiddels hiervoor aangemeld. De Dorpsgemeenschap heeft de slechte staat van het openbaar groen indertijd aangekaart en kan op hoofdlijnen meedenken over de randvoorwaarden voor het welslagen van de plannen. En via deze pagina van de tab "Projecten" houden wij u op de hoogte van de voortgang van dit project.

 

 

 

openbaar groen meerkamps

2 november 2016 De gemeente Westerveld heeft onderzoek laten doen naar de kwaliteit van het gemeentelijk groen in de Meerkamp -west en de wijze waarop dit wordt onderhouden. Daaruit is gebleken dat de kwaliteit van het openbaar groen slecht is en het veel onderhoud vergt. Het hele onderzoeksrapport vindt u hier terug. De gemeenteraad heeft daarom een krediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting. De inwoners van de wijk zullen nauw betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering van dit project.