Ruimtelijk Actieplan Havelte / Piet Soerplein / Brink

plaatje herinrichting Piet Soerplein 966x450px

 

 

(19-05-2019)

Officiële opening Piet Soerplein door burgemeester Rikus Jager

Zaterdag 25 mei 2019 is de officiële opening van het vernieuwde Piet Soerplein. Het programma begint om 16 uur. Burgemeester Rikus Jager zal om 16:15 uur, samen met Rob van den Brink (voorzitter DGH) de officiële opening verrichten.
Daarna is er muzikale omlijsting door Swingband Havelte en Voices4U. Aukje Westra zal het geheel begeleiden en we mogen zelfs "Piet Soer" verwelkomen.

Vindt u het leuk om bij de opening aanwezig te zijn, dan bent u van harte welkom.

 

(11-02-2019)

Herinrichting Brink te Havelte

Het ontwerp voor de herinrichting Brink in Havelte is definitief. Tijdens de eerste inloopbijeenkomst op 26 juni 2018 zijn de ideeën en wensen geïnventariseerd. Op de vervolgbijeenkomst op 26 september 2018 lag het definitieve ontwerp voor met de keuze: voetpad aan de even zijde met één oversteek of voetpad aan de oneven zijde met 4 oversteken.
Tijdens de goedbezochte inloopavond heeft de meerderheid aangegeven dat de variant met voetpad aan de even zijde de voorkeur heeft. Consequentie hiervan is dat de rijbaan van de Dorpsstraat verlegd moet worden om ruimte te creëren. In dezelfde periode worden meerdere bomen gekapt en worden na de kap weer enkele bomen aangeplant, zodat de waardevolle Brink weer klaar is voor de toekomst.

Bekijk hier het defintieve ontwerp van De Brink (PDF / 2,8MB).

(11-02-2019)

Herinrichting Beukenlaan en omgeving

De plannen voor de herinrichting van de Beukenlaan, Hofweg, Molenkampweg en Molenparkje zijn uitgewerkt en definitief. Bekijk hier de impressie van sfeer en uitstraling (PDF / 6,7MB) en het definitieve ontwerp (PDF / 3,7MB).
Hieronder een sfeerimpressie van het Molenparkje (bij de inwoners van Havelte beter bekend als het Molenveld).

 

(12-05-2018)

Voortgang werkzaamheden Piet Soerplein

De werkzaamheden rondom het Piet Soerplein zijn in volle gang. Door de uitvoerders wordt er alles aan gedaan om de winkels goed bereikbaar te houden. Het vraagt nog even geduld tot het uiteindelijke resultaat, maar een deel van het plein en de wegen eromheen krijgen langzamerhand hun vorm.

IMG 1293 200hx150b pixels IMG 1286 200hx150b pix IMG 1276 200hx150b pix IMG 1278 200hx150b pix IMG 1290 200b pix

(02-03-2018)

Officiële startsein gegeven door wethouder Homme Geertsma en voorzitter Rob vd Brink

Wethouder Homme Geertsma heeft op donderdag 1 maart samen met voorzitter Rob van den Brink van de Dorpsgemeenschap Havelte het startsein gegeven voor de herinrichting van het Piet Soerplein.

pietsoerplein start 924x250px

(01-03-2018)

Start werkzaamheden Piet Soerplein en verplaatsing weekmarkt Havelte

Vanaf 19 maart begint de aannemer met de herinrichting van het Piet Soerplein. Door de werkzaamheden kan het voorkomen dat de loop-, fiets-, en autoroutes die u gewend bent te nemen, tijdelijk anders liggen. De winkels en woningen blijven bereikbaar.
Tijdens de werkzaamheden kan de weekmarkt niet op de gebruikelijke plek midden op het plein staan. Daarom wordt de weekmarkt tijdens de uitvoering verplaatst naar de plaats voor lang-parkeren bij het rugbyterrein. Deze tijdelijke plek wordt met borden aangeven. Zodra het plein gereed is, keert de weekmarkt weer terug naar de bekende plek op het plein.
Als alles volgens planning verloopt dan zijn de werkzaamheden in de week van 23 juli afgerond.


Heeft u vragen over de werkzaamheden? De aannemer richt een bouwkeet in naast het oude Univé kantoor. Hier kunt u terecht voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

(12-02-2018)

Aanvang voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Piet Soerplein:
het kappen van bomen

In februari 2018 start de gemeente met de eerste werkzaamheden rondom het Piet Soerplein. Daar wordt een groot deel van de bomen gekapt. Uit onderzoek naar de bomen op het Piet Soerplein blijkt dat het grootste deel van de bomen in zeer slechte conditie verkeert. In het plan voor de herinrichting is daarom ingezet op het vervangen van een groot deel van de bomen door nieuwe exemplaren

Wethouder Geertsma: “Het kappen van de bomen is een eerste aanzet voor het opknappen van het Piet Soerplein. Een breed gedragen plan wat op initiatief van het dorp tot stand is gekomen.

Vier van de te kappen bomen blijven tijdelijk staan. Na onderzoek is gebleken dat het plein deel uitmaakt van een route voor vleermuizen. Daarom is het wettelijk verplicht om hier maatregelen voor te nemen. Om deze mogelijke vleermuisroute tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet te verstoren, blijven vier bomen tijdelijk staan. Deze bomen worden in oktober gekapt en direct vervangen door nieuwe bomen volgens het beplantingsplan.

Begin maart vindt, samen met de dorpsgemeenschap, de officiële aftrap van de werkzaamheden plaats.

 

(28-01-2018)

Piet Soerplein Havelte  - We gaan beginnen!

De herinrichting van het Piet Soerplein gaat beginnen.
Rond 15 maart wordt begonnen met rooien van de bomen. Een 4-tal bomen zal blijven staan als oriëntatie voor de vleermuizen die nu nog in winterslaap zijn.
Het aanbestedingsproces is nu in volle gang. Na selectie van de aannemer, zal deze een plan van aanpak vaststellen. In goed overleg met aanwonende en ondernemers, wordt in dit plan de werkwijze vastgesteld. Dit is de verantwoordelijkheid van de aannemer, maar er zal ook een werkkeet van de gemeente op de locatie aanwezig zijn voor alle vragen en opmerkingen tijdens de werkzaamheden.
Het is de bedoeling dat het plein voor de bouwvak-vakantie klaar is.
Nieuwe bomen zullen in het najaar geplant worden, waarna de resterende oude bomen zullen worden gerooid.

Dorpsgemeenschap Havelte is blij, dat wij in goed overleg met de gemeente dit hebben kunnen bereiken. Het is deze periode even een rommeltje, maar wat wij terug krijgen, een heel mooi plein,
die de overlast snel zal doen vergeten.

Voor meer informatie is hier de uitwerking van de plannen te bekijken. Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

(29-03-2017)

Ruimtelijk Actieplan Havelte aan inwoners gepresenteerd

toelichtin Jorrit NLandschapsarchitect Jorrit Noordhuizen presenteerde onlangs zijn Ruimtelijk Actieplan Havelte. In de goed gevulde grote zaal van de Veldkei introduceerde hij zijn ideeën voor een bredere aanpak van de herinrichting in de dorpskern van Havelte. Verbinden, versterken en verbinden zijn daarbij sleutelwoorden.

Niet alleen het Piet Soerplein, maar onder andere ook de Brink, het Waterbolkpark en het Molenpark hebben volgens hem een facelift nodig. Evenals de belangrijkste wegen tussen deze hotspots van Havelte.

Nu maakt Havelte op veel plekken een rommelige indruk. Er is veel achterstallig onderhoud en in een aantal situaties is de verkeersveiligheid onvoldoende. Het dorp heeft echter genoeg potentie om een vitaal en aantrekkelijk dorp te zijn. Zowel voor de bewoners als toeristen. Belangrijke onderdelen in de voorstellen van Noordhuizen zijn het herstellen van oorspronkelijk openbaar groen, het aantrekkelijker inrichten van markante plekken in het dorp en het brengen van meer eenheid in de bestrating en inrichting van de openbare ruimte. Deze visie wordt gedeeld door wethouder Geertsma en gesteund door de Dorpsgemeenschap Havelte.

Nadrukkelijk stelde Noordhuizen dat zijn ideeën geen blauwdruk vormen van hoe het moet, maar wel hoe het kan. Ze zijn bedoeld als aanzet om mee aan het werk te gaan. Zowel voor de gemeente Westerveld, de inwoners van Havelte en de Dorpsgemeenschap. De voorstellen zullen nader uitgewerkt moeten worden en getoetst. Daarvoor zal veel overleg en afstemming met omwonende burgers en ondernemers nodig zijn. Voor de plannen moet door de gemeente geld gereserveerd worden en externe subsidies gevonden. Wethouder Geertsma gaf aan er vertrouwen in te hebben dat de financiën gevonden worden en de plannen in 2018-2020 gefaseerd uitgevoerd kunnen worden.

De Dorpsgemeenschap houdt u op de hoogte van de voortgang in de uitwerking en uitvoering van deze prachtige plannen.

 

(21-03-2017)

College van Westerveld geïnformeerd over Ruimtelijk Actieplan Havelte

presentatie herinrichting2

De projectgroep Piet Soerplein van de Dorpsgemeenschap, heeft al een paar jaar een plan klaar liggen, voor de herinrichting van dit centrale plein in Havelte. Het college van Westerveld was echter van mening, dat het Piet Soerplein een onderdeel zou moeten worden van een bredere aanpak. Landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen, zelf afkomstig uit Havelte is verzocht de ideeën, mede aangedragen door o.a. vertegenwoordigers van de ondernemers, verder uit te werken. De uitkomst hiervan is als Ruimtelijk Actieplan Havelte voorgelegd aan het college en werd enthousiast ontvangen.

In dit nieuwe ontwerpplan wordt voorgesteld de belangrijkste publieke ruimtes in Havelte te revitaliseren. Het ligt nu in de bedoeling om deze plannen, door de heer Noordhuizen te tonen en toe te lichten, tijdens het tweede deel van de openbare Algemene Leden Vergadering van de Dorpsgemeenschap. Het college van Westerveld, zal vertegenwoordigd worden door Wethouder Geertsma, deze zal een toelichting van gemeentewege geven. Tevens zal hij eventuele vragen beantwoorden.

(03-02-2017)

Bredere opzet voor de herinrichting Piet Soerplein

schets hotspots 2

 

Wethouder H. Geertsema liet de Dorpsgemeenschap Havelte eind vorig jaar weten dat de klaarliggende plannen voor de herinrichting van het Piet Soerplein een onderdeel dienen te worden van een bredere opzet. De herinrichting van de kern van Havelte hoort zich in de visie van de Gemeente niet te beperken tot het Piet Soerplein. Ook de verbindingen naar de belangrijkste hot-spots van Havelte dienen er in betrokken te worden. Een dergelijk plan zal een stimulerende uitwerking hebben op het hele woon- en leefklimaat van ons dorp. Havelte kan er beter mee "op de kaart gezet" worden. Ook zullen investeerders en subsidiegevers sneller de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar stellen.

Naar aanleiding van deze inzichten heeft op 27 januari 2017 op initiatief van de Dorpsgemeenschap een overleg plaatsgevonden tussen de Gemeente Westerveld, de Recreatie Ondernemers Actief Aan het Holtingerveld (ROAAH), de Havelter Ondernemers Club (HOC) en de Werkgroep Piet Soerplein van de Dorpsgemeenschap.

Gesproken is over een opzet waarin zowel voor bewoners als toeristen de thema’s recreatie, wonen, werken en ondernemen op elkaar betrokken worden en samengebracht in een integraal nieuw plan. Ook zijn in deze bijeenkomst de hot-spots van Havelte en omgeving in kaart gebracht en is er gekeken naar hoe deze beter verbonden kunnen worden met het Piet Soerplein. Afgesproken is dat Jorit Noordhuizen, de landschapsarchitect die voor de Dorpsgemeenschap het ontwerp van het nieuwe Piet Soerplein tekende, aan de hand van deze inventarisaties een uitvoeringsvoorstel met bijbehorende begroting gaat maken.

Al met al betekent deze bredere opzet dat de vernieuwing van het Piet Soerplein niet in 2017 gerealiseerd zal worden. Inzichten en wensen van de bevolking dienen een belangrijk stempel op het definitieve plan te krijgen. Daartoe zal de Dorpsgemeenschap een informatieavond organiseren. 

 

(15-12-2016)

Herinrichting Piet Soerplein, naar een gezellig en leefbaar plein

fase2 parkeren 3

 

De herinrichting van het Piet Soerplein is een belangrijke wens vanuit de inwoners van Havelte. De projectgroep PSplein is al enige tijd hiermee bezig onder begeleiding van landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen. Het voorlopig ontwerp is klaar en de eerste fase rondom het Ondernemershuis is gereed.

Fase 2 behelst de herinrichting van het evenementen terrein. Hier zal een parkeerplein voor langparkeren worden gemaakt. 

Ook wordt een voetpad langs de Eursingerkerkweg richting het Piet Soerplein gerealiseerd. Het langparkeren wordt nu eerst aangepakt, zodat parkeren in het centrum geen probleem is als het plein in 2017 zelf op de schop gaat. Meer over de herinrichting is te lezen en te zien door te klikken op deze link