Havelte - verbeteren

Natuurlijk kent Havelte ook minder mooie parels. Plekken en situaties die om aandacht vragen of om verbetering vragen. Ook die schaduwkanten van ons dorp krijgen wij graag via u in beeld. Als het mogelijk en wenselijk is kan de Dorpsgemeenschap wellicht stappen ondernemen om tot veranderingen of aanpassingen te komen. Ook hier geldt: breng in beeld wat volgens u aandacht nodig heeft en stuur dit naar de webmaster van deze site. Als voorbeeld van wat wij bedoelen ziet u hieronder een foto van het transformatorhuisje aan de Molenweg 25.