Medewerkers gezocht

Het bestuur van de Dorpsgemeenschap is steeds op zoek naar Havelters die zich voor het dorp willen inzetten. In het bestuur, in tijdelijke projecten of werkgroepen. Wilt u een steentje bijdragen aan de ontwikkelingen in ons dorp, neem dan contact op met het secretariaat.
Wij gaan uit van ieders persoonlijke kwaliteiten en interesses. Vervolgens vinden we het belangrijk dat u in teamverband kunt opereren, zich verdiept in de achtergronden en situaties van Havelters en gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar heeft. Vanzelfsprekend bent (of wordt) u lid van de vereniging, staat u achter de doelstelling en het beleid van het bestuur.
Belangstellenden kunnen in overleg met het bestuur een aantal projectgroep- of bestuursvergaderingen vrijblijvend bijwonen.

Bestuursvergadering 2

De Dorpsgemeenschap Havelte is een vereniging met ongeveer 270 leden en vormt sinds 1997 het aanspreekpunt voor alle inwoners van Havelte. Wij zetten ons vooral achter de schermen in voor een leefbaar Havelte. Zo praten wij mee over de ontwikkelingen rondom de (her)inrichting van de dorpskern, Holtingerveld, dorpshuis, openbare en recreatieve voorzieningen en de woningmarkt voor met name senioren en starters.
De komende jaren staan ook voor Havelte belangrijke thema’s op de agenda zoals: vergrijzing van de bevolking, behoud van voorzieningen, zorg en welzijn en burgerparticipatie. Met een terugtredende overheid wordt er meer en meer inzet van de inwoners gevraagd. De Dorpsgemeenschap Havelte speelt hierin een verbindende rol en vertegenwoordigt de inwoners van Havelte bij overheden en andere instanties.