Nieuws

 • ALV 2023

  ALV 2023

  Informatie
  06 april 2022
  ALGEMENE LEDEN VERGADERING 19 APRIL 2023 De jaarlijkse ALV is op 19 April 2023 - Locatie: De Veldkei in Havelte - Aanvang:20.00 uur de zaal is open om 19:45. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.  
 • Spreekuur Wijkagent en Sociaal Werker

  Spreekuur Wijkagent en Sociaal Werker

  Informatie
  13 november 2021
  Vragen, opmerkingen of ideeën op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, of sociale vraagstukken in Havelte en omgeving? Wijkagent Erik Smit en sociaal werker Henk van der Meer houden eens per twee weken op woensdag een spreekuur. Dat wijkagent Erik Smit en sociaal werker Henk van der Meer de samenwerking zoeken is niet vreemd. „Onze werkzaamheden hebben gewoon veel raakvlakken”, vertelt Smit. „Zeker op maatschappelijk- en sociaal gebied. Om deze reden trekken wij al langer met elkaar op in de dorpen.” In de bijna voorbije coronaperiode, toen het houden van een fysiek spreekuur niet mogelijk was, trokken de twee er geregeld op de fiets op uit. „Dit heeft ons zoveel waardevolle gesprekken en informatie opgeleverd dat we hebben besloten de samenwerking voort te zetten en een vrij inloopspreekuur op te zetten. Inwoners van Havelte, maar ook die van Uffelte, Darp, Wapserveen en Havelterberg zijn elke week welkom. Maar laat helder zijn, we zitten er niet om aangiften op te nemen. Het inloopspreekuur is bedoeld voor andere zaken. In Havelte en de omliggende dorpen zijn er steeds meer bewoners die zelf initiatieven ontplooien in hun eigen buurt. „Zijn er vragen hoe zaken aan te pakken, dan zijn de mensen ook welkom bij ons. Daarom hebben we het laagdrempelig gehouden en is iedereen in de oneven weken op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur welkom in De Veldkei.”
 • Belevingsschouw gemeente Westerveld

  Belevingsschouw gemeente Westerveld

  Informatie
  10 oktober 2020
  Eindelijk is het zover. U kunt deelnemen aan de belevingsschouw van de gemeente Westerveld. In deze schouw wordt niet de technische kwaliteit van de buitenruimte ‘gemeten’, maar gekeken naar hoe u als gebruiker de buitenruimte beleeft. Via deze link kunt u deelnemen aan de belevingsschouw: https://arcg.is/1Off9S Werkt de link niet? U kunt bovenstaande link kopiëren en plakken in uw browser.Het is belangrijk dat u inwoner bent van de gemeente Westerveld en de schouw invult over het groen in uw eigen buurt. Alle resultaten bij elkaar opgeteld geeft een indruk over de groenbeleving in heel onze gemeente. Hoe vult u de schouw in?De schouw is in te vullen vanaf uw eigen telefoon, tabblad of computer. U hoeft hiervoor geen applicatie (app) te downloaden. Het is belangrijk dat uw apparaat met internet is verbonden. U kunt de schouw thuis invullen of samen met buurtgenoten buiten uitvoeren en invullen. Het invullen van het schouwformulier duurt ongeveer 30 minuten en is anoniem.Al uw buurtgenoten kunnen meedoen!Een toename van het aantal deelnemers aan de schouw betekent een toename van de betrouwbaarheid van de resultaten. We willen u daarom vragen de schouw bij dorpsbewoners onder de aandacht te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door deze email door te sturen. Via bovenstaande link kunnen ook andere buurtgenoten de schouw invullen. Ook een hele vereniging of belangenorganisatie is op die manier in één keer te bereiken. Hoe dit de komende jaren een vervolg krijgtDeze schouw die we nu uitvoeren wordt de komende jaren 2 keer per jaar herhaald. Dit keer gaat het alleen over de groeninrichting. Bij een volgende schouw kunnen we uw mening vagen over de totale beleving van de openbare ruimte. Dan gaan de vragen bijvoorbeeld óók over straatmeubilair, wegen, speelvoorzieningen, openbare verlichting of de verkeersveiligheid.Vragen? Stelt u deze gerustDeze belevingsschouw wordt voor de eerste keer uitgevoerd. Wij begrijpen het als hierover vragen zijn. Vragen die gaan over het schouwformulier en hoe u deze invult stelt u via gemeentewesterveld@idverde.nl.Heeft een andere vraag omtrent het groen in de gemeente? Dan kunt u uw vraag rechtstreeks mailen naar info@gemeentewesterveld.nl t.a.v. dhr. D. Buiter.
 • Zienswijze ontwerpbestemming

  Zienswijze ontwerpbestemming "Meerkamp"

  Informatie
  04 juli 2020
  Zienswijze DGH inzake "partiële herziening Meerkamp". DGH heeft in een brief aan de gemeente Westerveld haar zorgen kenbaar gemaakt rondom de ontwikkelingen van het ontwerpbestemmingsplan "partiële herziening Meerkamp". De complete brief aan de gemeente is te lezen onder het kopje Werkgroepen --> Werkgroep Wonen
 • Algemene Leden Vergadering 25 februari 2020

  Algemene Leden Vergadering 25 februari 2020

  Informatie
  05 februari 2020
  De jaarlijkse ALV is op 25 februari 2020 - Locatie: De Veldkei in Havelte - Aanvang:20.00 uur. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zaal is open vanaf 19:45 uur. Bekijk de agenda en invulling van de avond op in het menu "over ons" en Algemene Leden Vergaderig.
 • Algemene Leden Vergadering 21 november 2018

  Algemene Leden Vergadering 21 november 2018

  Informatie
  03 november 2018
  De jaarlijkse ALV is op 21 november 2018. Locatie: De Veldkei in Havelte. Aanvang:20.00 uur. Inmiddels zijn alle leden persoonlijk via mail en/of brief uitgenodigd. Naast leden is de vergadering toegankelijk voor andere geïnteresseerden. Na het officiële gedeelte zal rond 21:00 uur meer informatie worden gegeven over "wijkpreventie".
 • Netwerkbijeenkomst

  Netwerkbijeenkomst "Meedoen in Havelte"

  Informatie
  29 september 2018
  De Werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ van de Dorpsgemeenschap Havelte organiseert een netwerkbijeenkomst met het thema "Meedoen in Havelte". De bijeenkomst is op woensdag 17 oktober a.s. In de Veldkei in Havelte en wordt georganiseerd in samenwerking met Welzijn MensenWerk. Doel is om in kaart te brengen welke ideeën, zorgen en inzichten er binnen Havelte leven op het gebied van zorg en welzijn. Aanleiding zijn de beleidsveranderingen die de landelijke overheid de afgelopen jaren heeft doorgevoerd op het gebied van zorg en welzijn. De effecten hiervan zijn terug te zien in heel Nederland, dus ook in Havelte. Een van de doelen van de overheid is dat mensen langer zelfstandig, actief en betrokken blijven bij het wonen en leven in de eigen woning, buurt en wijk. De Werkgroep constateert dat "blijven meedoen" steeds belangrijker wordt. Lukt dit niet goed (genoeg), dan ligt bijvoorbeeld vereenzaming op de loer. Gezien de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen is dit ook voor Havelte een uitdaging. Daarom deze netwerkbijeenkomst, waarvoor een groot aantal vrijwilligers en beroepskrachten die in Havelte actief zijn op het terrein van zorg en welzijn zijn uitgenodigd. Het thema van deze bijeenkomst is: "Meedoen in Havelte". Voor de opzet en invulling van het programma zijn dit voorjaar met medewerkers van acht instellingen uit Havelte gesprekken gevoerd. Daaruit zijn een aantal concrete uitdagingen en vragen verkregen, die de moeite meer dan waard zijn om met ieders kennis en ervaringen te bespreken.De bijeenkomst is op woensdag 17 oktober aanstaande van 17.30 tot 19.30 uur in de Veldkei, Veldkamp 77 in Havelte (met soep en brood). Na een korte kennismaking gaan de deelnemers met elkaar in kleine groepen in gesprek om wederzijdse inzichten uit te wisselen. Ook een afgevaardigde van de Gemeente Westerveld is bij de bijeenkomst aanwezig.Wilt u de bijeenkomst bijwonen, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met dhr. Henk van de Meer van Welzijn Mensenwerk.Stichting Welzijn MensenWerk t.a.v. Henk van de Meer. H.vd.meer@welzijnmw.nl. Telefoon 06 30441876.
 • Ondersteuning Dorpsgemeenschap aan

  Ondersteuning Dorpsgemeenschap aan "Groener Schoolplein"

  Informatie
  16 februari 2018
  Vrijdag 16 februari 2018 heeft de schooljeugd uit groep 8 van OBS De Bosrank klimplanten geplant bij de nieuwe pergola. Dit in het kader van een project "Groener Schoolplein". De kosten hiervan zijn vergoed uit de reservering van de Dorpsgemeenschap Havelte ten behoeve van kleine Maatschappelijke initiatieven. Voorzitter Rob van den Brink helpt een handje.      
 • Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte in debat met politiek Westerveld

  Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte in debat met politiek Westerveld

  Informatie
  13 februari 2018
  De Dorpsgemeenschap Havelte heeft voor haar reguliere bestuursvergadering op 28 februari a.s. alle fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Westerveld uitgenodigd voor een politiek debat. Zo vlak voor de gemeenteraadverkiezing wil de Dorpsgemeenschap Havelte peilen in hoeverre de belangen van bewoners uit Havelte voldoende aandacht krijgen in de regionale politiek. Het bestuur van de Dorpsgemeenschap is met name benieuwd naar de visie / standpunten van politieke partijen inzake de ontwikkelingen rondom het dorpshuis. Voor deze vergadering zijn alleen afgevaardigden van het bestuur / werkgroepen / commissies en regionale politieke partijen uitgenodigd.
 • Informatiebijeenkomst toekomst Veldkei

  Informatiebijeenkomst toekomst Veldkei

  Informatie
  12 februari 2018
  Op 19 maart 2018 worden alle bewoners van Havelte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarin de resultaten van de onderzoeksfase dorpshuis Havelte worden bekendgemaakt. Aanvang 20.00 uur in De Veldkei.
 • Financiële bijdrage voor kleine maatschappelijke initiatieven

  Financiële bijdrage voor kleine maatschappelijke initiatieven

  Informatie
  16 januari 2018
  Financiële bijdrage voor kleine maatschappelijke initiatieven. De Dorpsgemeenschap Havelte nodigt hierbij (groepen) inwoners van Havelte uit aanvragen in te dienen voor maatschappelijke initiatieven die omschreven worden als het in groepsverband (willen) opzetten en uitvoeren van een activiteit of voorziening op sociaal-maatschappelijk terrein die de kwaliteit van de leefbaarheid in het dorp ten goede komt. Van de initiatiefnemers wordt een eigen bijdrage verwacht welke eventueel ook in mensuren uitgedrukt kan worden. Voor het aanvragen van een bijdrage is een formulier opgesteld dat door de aanvrager ingevuld wordt. Het aanvraagformulier dient voor 15 mei of 15 november 2018 ingediend te worden. Lees meer over het aanvragen bij projecten/kleine-maatschappelijke-initiatieven.
 • Presentatie plannen revitalisering dorpskern

  Presentatie plannen revitalisering dorpskern

  Informatie
  23 maart 2017
  Het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte heeft onlangs het college van Westerveld geïnformeerd over de herinrichting van de dorpskern in Havelte. De projectgroep Piet Soerplein van de Dorpsgemeenschap, heeft al een paar jaar een plan klaar liggen, voor de herinrichting van dit centrale plein in Havelte. Het college van Westerveld was echter van mening, dat het Piet Soerplein een onderdeel zou moeten worden van een bredere aanpak. Landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen, zelf afkomstig uit Havelte is verzocht de ideeën, mede aangedragen door o.a. vertegenwoordigers van de ondernemers, verder uit te werken. De uitkomst hiervan is voorgelegd aan het college en werd enthousiast ontvangen. In dit nieuwe ontwerpplan wordt voorgesteld de belangrijkste publieke ruimtes in Havelte te revitaliseren. Het ligt nu in de bedoeling om deze plannen, door de heer Noordhuizen te tonen en toe te lichten, tijdens het tweede deel van de openbare Algemene Leden Vergadering van de Dorpsgemeenschap. Het college van Westerveld, zal vertegenwoordigd worden door Wethouder Geertsma, deze zal een toelichting van gemeentewege geven. Tevens zal hij eventuele vragen beantwoorden. Deze avond wordt gehouden, op woensdag 29 maart aanstaande, aanvang 20.45 uur, in de Veldkei te Havelte. Vanzelfsprekend zijn alle inwoners van Havelte van harte welkom.
 • Winnaars van de Kerstquiz Dorpsgemeenschap Havelte

  Winnaars van de Kerstquiz Dorpsgemeenschap Havelte

  Informatie
  23 januari 2017
    De winnaars van de Kerstquiz zijn bekend. De prijzen, cadeaubonnen van de Wereldwinkel, zijn op woensdag 18 januari door de nieuwe voorzitter van de Dorpsgemeenschap Havelte uitgereikt. De deelnemers moesten raden in welke straten van Havelte een twaalftal borden/logo's hangen of staan. Iets meer dan de helft van de inzenders had alle antwoorden goed. Uit deze formulieren heeft het bestuur de drie winnaars getrokken. De eerste prijs is gewonnen door mevrouw G.K. Veld-Teunissen. De tweede prijs door mevrouw T.J. Weide en de derde prijs ging naar mevrouw Smit-Seegers.  
 • Nieuwe medewerkers gezocht

  Nieuwe medewerkers gezocht

  Informatie
  23 november 2016
  Het bestuur van de Dorpsgemeenschap is steeds op zoek naar Havelters die zich voor het dorp willen inzetten. In het bestuur, in projecten of tijdelijke werkgroepen. Wilt u een steentje bijdragen aan de ontwikkelingen in ons dorp, neem dan contact op met het secretariaat. Wij gaan uit van ieders persoonlijke kwaliteiten en interesses. Vervolgens vinden we het belangrijk dat u in teamverband kunt opereren, zich verdiept in de achtergronden en situaties van Havelters en gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar heeft. Vanzelfsprekend bent (of wordt) u lid van de vereniging, staat u achter de doelstelling en het beleid van het bestuur. Belangstellenden kunnen in overleg met het bestuur een aantal projectgroep- of bestuursvergaderingen vrijblijvend bijwonen.
 • Gré Huisman krijgt de ‘Parel van Havelte' 2016

  Gré Huisman krijgt de ‘Parel van Havelte' 2016

  Informatie
  17 september 2016
  Jaarlijks reikt Dorpsgemeenschap Havelte de stimuleringsprijs de ‘Parel van Havelte’ uit als waardering voor een persoon of groep die zich vrijwillig en op een bijzondere manier inzet voor de gemeenschap Havelte. Het bestuur van de Dorpsgemeenschap heeft besloten dit jaar de ‘Parel van Havelte’ toe te kennen aan Gré Huisman. Gré woont ruim 40 jaar in Havelte en zet zich al jaren als vrijwilliger in voor diverse doelen waaronder het Rode Kruis en de Vrouwen van Nu. Naast een oorkonde is er aan deze waarderingsprijs ook een geldbedrag van 100 euro verbonden. In eerste reactie liet Gré weten uitermate verrast te zijn. Ze had dit nooit verwacht.

Nieuws