Kleine Maatschappelijke Initiatieven

Nieuwe aanvragen voor een financiële bijdrage voor kleine maatschappelijke initiatieven kunnen worden ingediend.

 MG 8175 851x388px

De intentie van het huidige College van B en W is om samen te bouwen aan een spannender, leuker, zorgzamer, mooier en energiekere samenleving. Een gemeente waarin alle inwoners zich verantwoordelijk voelen voor zorg en welzijn voor mens en omgeving, en een gezonde leefstijl met als motto: in principe is iedere burger zelf verantwoordelijk voor zijn/haar welzijn.

Om dit vorm te geven en er aan deel te nemen dienen burgers zelf initiatieven te nemen. De gemeente Westerveld wil dit graag stimuleren met het faciliteren van goede plannen. Zo heeft de Raad de beleidsvisie Zo buiten, zo binnen vastgesteld, inclusief budgetten voor grote en kleine Maatschappelijke initiatieven en Dorpskracht.

Voor de uitvoering van het onderdeel ‘kleine maatschappelijke initiatieven’ heeft het College medewerking gevraagd van de Dorpsgemeenschappen. Hiertoe ontvangen deze de bevoegdheid om een door de gemeente beschikbaar gesteld budget van € 2000 te verdelen over plaatselijke aanvragers van een ‘bijdrage voor kleine maatschappelijke initiatieven’.

In Havelte worden al veel zaken door dorpsbewoners op- en aangepakt, zowel individueel als in groepsverband.
Nu kan het voorkomen dat dergelijke ‘kleine maatschappelijke initiatieven’ niet of niet voldoende gerealiseerd kunnen worden zonder financiële ondersteuning. Het gaat hier dus om een bijdrage in de kosten voor voorzieningen of activiteiten waarvoor onvoldoende budget beschikbaar is. Een toegekende bijdrage is maximaal € 500 in geld of in natura.

De Dorpsgemeenschap Havelte nodigt hierbij (groepen) inwoners van Havelte uit aanvragen in te dienen voor maatschappelijke initiatieven die omschreven worden als het in groepsverband (willen) opzetten en uitvoeren van een activiteit of voorziening op sociaal-maatschappelijk terrein die de kwaliteit van de leefbaarheid in het dorp ten goede komt.
Van de initiatiefnemers wordt een eigen bijdrage verwacht welke eventueel ook in mensuren uitgedrukt kan worden.

Voor het aanvragen van een bijdrage is een formulier opgesteld dat door de aanvrager ingevuld wordt. Het aanvraagformulier dient voor 15 mei of 15 november 2018 ingediend te worden bij het secretariaat van de Dorpsgemeenschap: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het aanvraagformulier is te verkrijgen via:


♦ de secretaris van de Dorpsgemeenschap Havelte, Martin Bally, telefoon 0521 34033
♦ stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
♦ download hier het document