Jong in Havelte

Werkgroep JonginHavelte!

Werkgroep JonginHavelte is ontstaan op initiatief van een aantal betrokken inwoners van Havelte bestaande uit; Janny Mones, Sandra Schrotenboer, Hans Krol en Roel Veld onder de vleugels van Dorpsgemeenschap Havelte. Dit is in nauwe samenwerking met en sturing door, de jongerenwerker Dennis Donker van Stichting Welzijn Mensen Werk.

Het doel van de werkgroep is de jongeren –zowel de jongere als de oudere jeugd van Havelte- te enthousiasmeren en een platform te bieden van waaruit zij zelf kunnen participeren in de Havelter gemeenschap.

Te denken valt aan het organiseren van activiteiten op sportgebied of andere evenementen, maar ook mogelijkheden creëren om in het dorp je eigen talenten te gaan ontwikkelen en zorg dragen dat het dorp voor onze jeugd leefbaar is en blijft.
Begin september 2017 is hiervoor een behoeftepeiling gehouden op de vrijdagavond van het Volksfeest Havelte, waarbij maar liefst 70 zeer enthousiaste jongeren een enquête ingevuld hebben. De uitkomsten hiervan zijn in het najaar met de Havelter jeugd besproken in ontmoetingscentrum de Veldkei.

JeugdInHavelte en de deelnemers kersttoernooi

Havelter Jeugd Organisatie

Vanuit de jongere jeugd is vervolgens een clubje enthousiastelingen opgestaan die zich ‘Havelter Jeugd Organisatie’ noemt en nu onder begeleiding van de werkgroep al voor de 2e maal zelf(!) een sportactiviteit heeft georganiseerd in de gymzaal. Volg ze op Facebook
 

JeugdRaad

Daarnaast is door de werkgroep -voor de wat oudere jeugd- een heuse JeugdRaad geformeerd, die als spreekbuis kan functioneren richting Dorpsgemeenschap Havelte. Zij kunnen meepraten over bijvoorbeeld wonen, fysieke omgeving en hun wensen en doelen in kaart brengen. Ook de JeugdRaad kun je volgen op Facebook

JeugdRaad

Deze ‘toekomst van Havelte’ gaat zich buigen en gaat brainstormen -tezamen met hun eigen achterban- over wat er speelt en leeft onder de opgroeiende jeugd. Wat valt er te wensen en hoe zien zij hun toekomst in hun eigen Parel van Drenthe?!

De werkgroep JonginHavelte zal hierin een ondersteunende rol gaan spelen.

Door in gesprek te gaan en te blijven met deze verschillende leeftijdscategorieën probeert de werkgroep JongInHavelte op een luchtige wijze ‘beeld’ te krijgen van onze jeugd. Wat is de opbouw van de verschillende groepen, wat zijn de wensen en de behoeftes en waar liggen er eventueel problemen en hoe kunnen we gezamenlijk tot oplossingen komen. De werkgroep biedt hierbij puur een basis, een platform en eventueel een locatie van waaruit de groepen kunnen werken, meedenken, organiseren en samenkomen, waarbij de nadruk ligt op eigen initiatief en ontplooiing van ideeën!