Algemene Leden Vergadering

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Datum: dinsdag 25 april 2020
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
Locatie: De Veldkei, Veldkamp 77 te Havelte

De gehele vergadering is toegankelijk voor leden en overige belangstellenden. Bij eventuele stemming mogen alleen leden hun stem uitbrengen.

 

Agenda

> Opening en mededelingen door voorzitter Rob van den Brink
> Voorstellen zittende en nieuwe bestuursleden
> Vaststelling notulen ledenjaarvergadering 2019
> Financieel jaarverslag 2019 / begroting 2020
> Bevindingen kascommissie, bestaande uit Wim van der Wijk en Annelies Melchers
> Terug- en vooruitblik door de diverse werkgroepen (Zorg en Welzijn / Wonen / Jeugd)
> Voortgang renovatie / nieuwbouw de Veldkei
> Rondvraag
> Afsluiting officiƫle gedeelte door de voorzitter

Pauze

> Presentatie omtrent HET VOORKOMEN/BESTRIJDEN VAN DE EIKENPROCESSIERUPS IN DE GEMEENTE WESTERVELD
> Gelegenheid stellen van vragen
> Afsluiting door de voorzitter

 

Namens het bestuur van Dorpsgemeenschap Havelte
Huib de Wit, secretaris