Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op dinsdag 25 april 2020.


 

Notulen - ALV 25-04-2020

De notulen van deze vergadering vindt u hier: link naar notulen ALV 

 


Agenda - ALV 25-04-2020

> Opening en mededelingen door voorzitter Rob van den Brink
> Voorstellen zittende en nieuwe bestuursleden
> Vaststelling notulen ledenjaarvergadering 2019
> Financieel jaarverslag 2019 / begroting 2020
> Bevindingen kascommissie, bestaande uit Wim van der Wijk en Annelies Melchers
> Terug- en vooruitblik door de diverse werkgroepen (Zorg en Welzijn / Wonen / Jeugd)
> Voortgang renovatie / nieuwbouw de Veldkei
> Rondvraag
> Afsluiting officiƫle gedeelte door de voorzitter

Pauze

> Presentatie omtrent HET VOORKOMEN/BESTRIJDEN VAN DE EIKENPROCESSIERUPS IN DE GEMEENTE WESTERVELD
> Gelegenheid stellen van vragen
> Afsluiting door de voorzitter

 

Namens het bestuur van Dorpsgemeenschap Havelte
Huib de Wit, secretaris