Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering, 19 april 2022 de Veldkei Havlte om 20:00 uur zaal open op 19:45 


 

De vergaderstukken liggen voor de vergadering in de zaal 

 

 

De gehele vergadering is toegankelijk voor leden en overige belangstellenden. Bij eventuele stemming mogen alleen leden hun stem uitbrengen.

 


Agenda

 • Opening en mededelingen door voorzitter Rob van den Brink
 • Voorstellen zittende en nieuwe bestuursleden
 • Vaststelling notulen ledenjaarvergadering 2021
 • Financieel jaarverslag 2021-2022 en goedkeuring door kascommissie
 • Begroting 2022 en benoemen van nieuwe kascommissie
 • Afscheid Yde Huizinga. 
 • Parel van Havelte
 • Terug- en vooruitblik door de diverse commissies
 • Rondvraag
 • Afsluiting officiĆ«le gedeelte door de voorzitter
 • Pauze
 • Presentatie over de voortgang van de optrommel actie door Femke Heythekker.
 • Afsluiting door de voorzitter.

 

Namens het bestuur van Dorpsgemeenschap Havelte
Huib de Wit, secretaris